kompletné kardiologické vyšetrenie
   s využitím moderných neinvazívnych    metód


   efektívne preventívne vyšetrenie zamerané
   na odhalovanie rizikových faktorov    kardiovaskulárnych ochorení, edukácia
   o správnej životospráve


   aktuálne správy
   dovolenka
   zmena ordinaèných hodínordinačné hodiny (2)
odbery, napájanie Holterov 7.30 – 9.00 hod.
obedňajšia prestávka: 12.00 – 13.00 hod.
Pondelok 8.00 – 14.30 hod
Utorok 8.00 – 14.30 hod.
Streda 8.00 – 14.30 hod.
Štvrtok 8.00 – 14.30 hod.
Piatok