kompletné kardiologické vyšetrenie
   s využitím moderných neinvazívnych    metód


   efektívne preventívne vyšetrenie zamerané
   na odha¾ovanie rizikových faktorov    kardiovaskulárnych ochorení, edukácia
   o správnej životospráve


   aktuálne správy
   dovolenka
   zmena ordinaèných hodín

KATEGORIE

Aktualny oznam

    Z kapacitnych a personalnych dovodov (ukoncenie pracovneho pomeru MUDr. Jany Kovackovej) neprijimame novych pacientov 03. 06. 2019