kompletné kardiologické vyšetrenie
   s využitím moderných neinvazívnych    metód


   efektívne preventívne vyšetrenie zamerané
   na odhalovanie rizikových faktorov    kardiovaskulárnych ochorení, edukácia
   o správnej životospráve


   aktuálne správy
   dovolenka
   zmena ordinaèných hodín

KATEGÓRIE

Čerpanie dovolenky počas vianočných sviatkov :


18.12. 2023
21.12.2023 - 2.1. 2024


Z kapacitných a personálnych dôvodov neprijímame nových pacientov.
Ďakujeme za pochopenie

MUDr. Rudolf Uhliar, CSc., Mgr. Margita Mikátová