kompletné kardiologické vyšetrenie
   s využitím moderných neinvazívnych    metód


   efektívne preventívne vyšetrenie zamerané
   na odha¾ovanie rizikových faktorov    kardiovaskulárnych ochorení, edukácia
   o správnej životospráve


   aktuálne správy
   dovolenka
   zmena ordinaèných hodín

KATEGÓRIE

KONTAKT

objednávanie pacientov: 02/63812304

adresa: Švabinského 17
             851 01, Bratislava

email:
           veria.ambulancia@gmail.com


KONTAKTUJTE NÁS

Neváhajte a informujte sa o našich službách. Vytvorili sme pre Vás mailový informaèný systém prostredníctvom ktorého nás môžete kontaktovať a dostať rýchlu odpoveï v pracovné dni od 08:00 do 16:00.

Meno:

E-mail:

Telefón:

Predmet :

Správa: